O szkole

W roku szkolnym 2023/2024

w Szkole Podstawowej w Strzałkowie

w klasach I-VIII będzie się uczyć 627 uczniów, w tym czworo z Ukrainy.

Na poziomie edukacji wczesnoszkolnej będzie 272 wychowanków,

a w starszych klasach w budynku przy ul. Ostrowskiej 355 uczniów.