STOWARZYSZENIE UŚMIECH DZIECKA przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie