Podręczniki

Wykaz podręczników

obwiązujący w roku szkolnym 2023/2024

 

Wszystkie podręczniki do religii dla 5,6-ciolatków i w klasach I-VIII

oraz do języka niemieckiego w klasach IV-VI zakupują rodzice.