Dyrektor szkoły

Dyrektor

Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie

  • mgr Piotr Gałan
Zastępcy Dyrektora 
  • mgr Alicja Brzezińska 
  • mgr Agnieszka Węgrzyn
  • mgr Agnieszka Kędziora