BohaterOn w 1-3

W ramach akcji „BohaterOn. Włącz historię” uczniowie klas I -III mieli możliwość wzbogacenia wiedzy na temat Powstania Warszawskiego i jego uczestników.

Projekt cieszył się zainteresowaniem wśród uczniów, którzy wzięli  udział w zajęciach edukacyjnych opracowanych na podstawie scenariuszy  przygotowanych przez organizatorów. Dzieci obejrzały przedstawienie oparte na relacji dziadek – wnuczka pt. "Niebajka o Powstaniu Warszawskim", które w prosty sposób wyjaśniło dzieciom czym jest bohaterstwo, czyn patriotyczny i co zrobić, by móc się nazwać patriotą. Podczas  zajęć uczniowie przygotowali plakaty upamiętniające wydarzenie historyczne.

 
Projekt był lekcją współczesnego patriotyzmu, przykładem edukacji historycznej, która bazując na historiach Powstańców, wzmacnia poczucie tożsamości narodowej młodych Polaków, oraz pozwala budować ich wrażliwość społeczną.
W naszej szkole chcemy tworzyć wspólnotę pamiętającą o historii Polski i jej bohaterach. Pokazaliśmy, że jesteśmy dumni z Powstańców!

Autor: Anita Głowicka