Szanowni Państwo!

W związku ze zmianami organizacji pracy naszej szkoły wprowadzonymi przepisami w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19, informuję, że szczegółowy zakres nowych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w szkole znajduje się w „Procedurach zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii”.

Dokument ten, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie z dnia 28.08.2020 r. obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku WSZYSTKICH uczniów oraz pracowników szkoły. W związku z powyższym ustalenia w nim zawarte obowiązują uczniów/ dzieci oraz ich rodziców podczas pobytu w szkole.

Ponieważ reguluje on tak istotne kwestie jak nowe obowiązki w zakresie zachowania wymogów bezpieczeństwa, funkcjonowania szatni, stołówki, kwestie przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły i wiele innych istotnych kwestii, bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z nim oraz w miarę możliwości przekazanie niezbędnych wskazówek dzieciom.

Informuję ponadto, że wszyscy uczniowie zostaną zapoznani z nowymi wytycznymi przez nauczycieli i wychowawców w dniu 1 września 2020 r., jednak pokładam głęboką wiarę w pomoc rodziców w upowszechnieniu określonych w Regulaminie zasad zachowania i postępowania związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego, która będzie dla nas nieocenionym wsparciem.

Wprowadzone Procedury stanowią załącznik do niniejszego pisma/wiadomości oraz udostępnione zostały na stronie internetowej szkoły pod adresem – www.spstrzalkowo.pl w zakładce „PROCEDURY COVID”.

Bardzo dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.

Łączę wyrazy szacunku,

 Piotr Gałan
Dyrektor szkoły

Procedury związane  z  rozpoczęciem roku  szkolnego 2020/2021

w Szkole Podstawowej w Strzałkowie

 1. Brak oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego całej społeczności szkolnej w obu budynkach.
 2. Uczniowie klas I, II i IIIprzychodzą rotacyjnie do szkoły na spotkanie z wychowawcą.

Klasa I a (sala nr 8), II a (sala nr 32), III a (sala nr 24) – 9.00 do 9.30

Klasa I b (sala nr 10), II b (sala nr 30), III b (sala nr 28) – 9.40 do 10.10

Klasa I c (sala nr 9), II c (sala nr 33), III c (sala nr 23)– 10.20 do 10.40

Klasa I d (sala nr 11), II d (sala nr 31), III d (sala nr 29)– 11.00 do 11.30

 Miejsce spotkania – przydzielona klasa.

Wejścia:

- uczniowie klas I (wyjątkowo z rodzicami, ale obowiązkowo w maseczkach lub przyłbicach) – tzw. stary budynek przy ul. Wyszyńskiego

- uczniowie klas II – łącznik – boczne wejście między szkołą, a przedszkolem (przy ul. Wyszyńskiego)

- uczniowie klas III – główne wejście (przy ul. Wyszyńskiego)

Przed wejściem obowiązkowa dezynfekcja; wychowawca czeka na uczniów przed wejściem (nauczyciel PUNKTUALNIE zabiera uczniów z boiska).

Rodzice nie mogą wejść do szkoły (wyjątek dla rodziców uczniów klas pierwszych)

 1. Uczniowie klas IVa (sala nr 26) i IVd (sala nr 36) spotykają się tego dnia z wychowawcami w godzinach 9.15 do 9.45 (przy ul. Wyszyńskiego)

Miejsce spotkania – przydzielona klasa.

Rodzice nie wchodzą z dziećmi do budynku szkoły. Nauczyciel PUNKTUALNIE zabiera uczniów z boiska. Przed wejściem obowiązkowa dezynfekcja.

 1. Uczniowie klas IVb, IVc i V – VIII przychodzą tego dnia do szkoły na dokładnie określoną godzinę (podzieleni na dwie grupy). Wyjątek: uczniowie, którzy skorzystali z dowozów – oczekują na spotkanie w świetlicy.

Spotkania z wychowawcami godz. 9.00 - 9.30 (ul. Ostrowska)

Nauczyciel PUNKTUALNIE zabiera uczniów z boiska. Przed wejściem obowiązkowa dezynfekcja. 
Rodzice nie wchodzą z dziećmi do budynku szkoły.

Kl. IVb (sala nr 012) i IVc (sala nr 109) – wejście od biblioteki

Kl. V (sala nr 110) i VIa (sala nr 112) – wejście od świetlicy środowiskowej („wierzba”)

Kl. VIb (sala nr 213), VIc (sala nr 211) – wejście główne

Kl. VId (sala nr 113), VIe (sala nr 002) – wejście „od automatów”, przy stojaku rowerowym, od strony boiska

Spotkania z wychowawcami godz. 9.40 - 10.10 (ul. Ostrowska)

Nauczyciel PUNKTUALNIE zabiera uczniów z boiska. Przed wejściem obowiązkowa dezynfekcja. 
Rodzice nie wchodzą z dziećmi do budynku szkoły.

Kl. VIIa (sala nr 201) i VIIb (sala nr 203) – wejście od biblioteki (u. Ostrowska)

Kl. VIIc (sala nr 210)  i VIId (sala nr 024) – wejście od świetlicy środowiskowej („wierzba”)

Kl. VIIe (sala nr 208), VIIIa (sala nr 101)  – wejście główne

Kl. VIIIb (sala nr 102), VIIIc (sala nr 013) – wejście „od automatów”, przy stojaku rowerowym, od strony boiska

UWAGA!

Jeśli to możliwe, prosimy o przybycie do szkoły (dnia 1 września) we własnym zakresie. Uczniowie, którzy muszą skorzystać z dowozów, proszeni są o bezzwłoczne przejście do świetlicy szkolnej po opuszczeniu autobusu.

Uwaga!!!

 Podczas przejazdu autobusem
uczniowie są zobowiązani do zasłaniania ust i nosa.

DOWOZY UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W STRZAŁKOWIE

W DNIU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

pdf icon 2

Ósmoklasiści ze szkoły podstawowej w Strzałkowie pomyślnie dobili do portu i wzięli udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego.  Trzy oddziały absolwentów pojawiły się na piątkowej uroczystości, jakże innej od wszystkich poprzednich, choć niemniej podniosłej. W atmosferze powagi, zadumy i tkliwych wspomnień zasiedli obok swych przyjaciół i świadomie złożyli przyrzeczenie absolwentów. Dziękując pedagogom za trud edukacji i wychowania, przyrzekli godnie reprezentować imię szkoły, dążyć do samokształcenia  i postępować tak, aby mieć na uwadze dobro ogółu. Podczas trudnego rejsu tego ostatniego roku wiatry nie zawsze były pomyślne. Przygnały pandemię i doprowadziły do społecznej izolacji. Nie poszarpały jednak żagli ani nie złamały naszych żeglarzy, którzy z sukcesami ukończyli szkołę oraz wszyscy pomyślnie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor szkoły żegnając naszych ósmoklasistów mówił o trudzie odpowiedzialności podczas zdobywania kolejnych szczebli edukacji, także o znaczeniu ekologii w codziennym postępowaniu oraz sile demokracji. Wyraził ufność w prawość dążeń strzałkowskich absolwentów wychowywanych pod okiem doskonałych pedagogów wiernych ideałom Janusza Korczaka.

Z wielką radością pogratulował uczennicy klasy 8c - Marii Gacy tytułu PRYMUSA SZKOŁY za osiągnięcia dydaktyczne, nie szczędząc pochwał rodzicom ósmoklasistki.

 

Równie podniośle powitał skład nowego pocztu sztandarowego,  który teraz stanowią:

Chorąży 
 • Norbert Cichacki (7c)
Asysta 
 • Zofia Kowalówczana (7c)
 • Hanna Kaczmarek (7c)
Skład rezerwowy tworzą:
Chorąży 
 • Krystian Ciszewski (7c)
Asysta 
 • Antonina Dyncer (7c)
 • Oliwia Nowak (7a)

     W  tych jakże trudnych czasach nieprzewidywalnej  oraz niepewnej współczesności nie brak młodych ludzi, którzy bezinteresownie śpieszą z pomocą innym oraz aktywnie działają w Lokalnym Centrum Wolontariatu. Zaszczytny tytuł Wolontariusza Roku powędrował tym razem do Norberta Cichackiego z klasy 7c. To oczywiście nie koniec gratulacji i pożegnań. Poza absolwentami dyrektor żegnał również cztery pracownice odchodzące na zasłużoną emeryturę, życząc paniom spełnienia niezrealizowanych marzeń oraz czasu na rozwijanie pasji. Wreszcie wychowawczynie klas ósmych imiennie zaprosiły swoich podopiecznych po odbiór dyplomów ukończenia szkoły oraz pamiątkowych zdjęć. Na koniec przedstawicielka  absolwentów - Laura Wiśniewska odczytała sentymentalne wspomnienie ośmiu lat w murach strzałkowskiej podstawówki, czasu obfitującego w sukcesy i małe porażki. Z każdego upadku uczniowie podnosili się jednak silniejsi i z nową energią stawiali czoła przeciwnościom. Może niekiedy błądzili we mgle, ale zawsze znalazł się ktoś, kto kagankiem oświaty rozjaśnił drogę i skierował młodego żeglarza na właściwy szlak. Przez ten pracowity okres niejeden adept rozwinął skrzydła i niczym Ikar poszybował w przestworza pod okiem czujnych pedagogów dbających o pomyślne ukończenie lotu. Przed naszymi absolwentami nowy kurs, tym razem w nieznane. Podróż nie będzie im straszna. Mają przecież zaprawę w boju i są dobrze przygotowani. Śmiało mogą za Newtonem powtórzyć słowa: „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean”. 

A zatem ruszajcie na niespokojne wody oceanu i zbierajcie cenne trofea…

 

Na zakończenie warto przytoczyć życzenia od absolwentów przygotowane dla młodszych kolegów:  

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!!!

Dzisiaj jest ostatni dzień, który spędzamy w tej szkole. Szkole pełnej wspomnień,  w której przeżyliśmy dziewięć lat naszego życia. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy być uczniami tej placówki.

Nasza dzisiejsza uroczystość jest niestety ostatnim  wspólnym spotkaniem z Wami, z Nauczycielami oraz z tą szkołą, bowiem po wyjściu z niej staniemy się absolwentami. Każde z nas pójdzie w swoją stronę, wielu tutaj zgromadzonych nigdy się już nie spotka. Po wakacjach każdy zasiądzie w nowej ławce, w nowej szkole, otoczony nieznanymi twarzami zarówno nauczycieli, jak i kolegów. Nie będzie już Was - tych, których znaliśmy i tych, których lubiliśmy. Pierwszy września będzie okazją do wspaniałych wspomnień, jakie wynieśliśmy z tej szkoły. Mamy nadzieję, że każdy z nas da sobie radę w nowym środowisku, jakie na niego czeka, a szkoła, którą właśnie opuszczamy, będzie dumna z takich absolwentów jak my!

Pamiętajcie, to miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Chętni do współpracy nauczyciele i wychowawcy, pomogą Wam nawet w najtrudniejszej sytuacji. Podstawy nauki, które tutaj zdobywacie, będą pomocne w dalszych etapach życia.

Przed nami upragnione wakacje. Życzymy Wam udanego wypoczynku. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad jeziorami, a we wrześniu wróćcie zdrowi, wypoczęci i w doskonałych humorach.

Dziękujemy!

Absolwenci klas VIII

 
 

...mój tata wszystko umie i tatą jest wspaniałym, 

 mój tata mnie rozumie, bo sam był kiedyś mały... 
 

sad

Projekt „Tradycyjny sad” Fundacji Banku Ochrony Środowiska doczekał się dalszej realizacji.

Grupa projektowa AKTYWNE PEKTYNY uzyskała grand w wysokości 200 zł na zakup 5 odmian śliw oraz niezbędnych narzędzi. Uczestnicy projektu mimo pandemii koronawirusa nie poddali się, będąc w sytuacji izolacji i braku osobistych spotkań, przygotowali raport z pierwszego etapu projektu. Na 150 szkół uczestniczących w zmaganiach konkursowych, nasze Aktywne Pektyny zajęły 13. miejsce w Polsce. O tym jak przebiegała promocja i realizacja projektu można dowiedzieć się z przygotowanej prezentacji umieszczonej na stronie internetowej szkoły.

ZOBACZ PREZENTACJĘ 

08.04. 2020 roku znaleźliśmy się na liście szkół, którym przyznano granty na założenie mini sadu

https://tradycyjnysad.pl/pliki/SLIWY/TS3_Granty.pdf

Pojawiły się radość z naszego małego sukcesu, a jednocześnie obawy, jak w sytuacji pandemii dotrzymać terminów i zrealizować dalszą część projektu. Z pomocą pośpieszyli rodzice oraz Pan Dyrektor. Pan Tadeusz Kasprzyk ( tata Marty i Zosi) zadbał o nawożenie oraz niezbędne uprawki, przygotowujące glebę pod sad. Postanowiliśmy, że zakupimy nie tylko śliwy, ale również grusze i jabłonie. Na wzbogacenie sadu o dodatkowe gatunki tradycyjnych odmian tych drzew owocowych, pewne fundusze ofiarował Pan Dyrektor oraz Rada Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzałkowie.

IMG 20200528 183502610 MP

W dokładnym wymiarowaniu sadu oraz rozplanowaniu miejsc sadzenia drzewek pomogła nam nasza matematyczka - p. Iwona Remik. 28 maja 2020 r. w czwartek z zachowaniem reżimu sanitarnego przystąpiliśmy do zakładania sadu.

IMG 20200519 164913627

Drzewka zostały zakupione w Gospodarstwie Sadowniczym  Piotra Szymczaka i przesyłką pocztową przyjechały do nas aż z Michrowa koło Pniew. W sadzeniu drzewek pomagał nam pan Tadeusz Kasprzyk oraz pani Sylwia Barciszewska (mama Wojtka). W dalszych pracach pielęgnacyjnych wspomogła nas również pani Marlena Kukawka (mama Emilki). 

Następnym etapem naszych prac sadowniczych, było posianie trawy. Cennych wskazówek jak to zrobić z dobrym efektem, udzielił nam niezawodny pan Tadeusz Kasprzyk. Mama Wojtka i Emilki przygotowały dla nas kulinarną niespodziankę. Cieszyliśmy się naszym małym sukcesem, a jeszcze bardziej swoją obecnością.

IMG 20200519 161010585IMG 20200519 153334541

28 maja opiekunka projektu "Tradycyjny sad", p. Dorota Wojtaszak, została poinformowana o tym, że jedno ze stowarzyszeń działających przy naszej szkole zainteresowało się naszym projektem i wystąpiło z propozycją poszukania możliwości finansowych, aby nasz sad mógł służyć nie tylko uczniom, ale także społeczności lokalnej naszej małej ojczyzny jakim jest Strzałkowo. 

Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie otrzymało grat w wysokości 6 000,00 zł na realizację projektu

pt: „Zielona klasa w przyszkolnym sadzie”

z programu "DZIAŁAJ LOKALNIE 2020" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie "Unia Nadwarciańska".

Projekt „Zielona klasa w przyszkolnym sadzie”, którego realizacja zaczęła się od 1 czerwca, jest kontynuacją działań podjętych przez uczniów klasy VII i VIII ZSP w Strzałkowie, którzy pod opieką p. Doroty Wojtaszak i z pomocą rodziców, założyli już sad z tradycyjnych odmian drzew owocowych ( śliwy, grusze, jabłonie). 

Są to uczniowie:

 • Wojciech Barciszewski
 • Antonina Dyncer
 • Aleksander Forycki
 • Marta Kasprzyk
 • Zofia Kasprzyk
 • Emilia Kukawka
 • Adam Łysiak
 • Amelia Machowska
 • Hanna Pikos
 • Zuzanna Trojanowicz


Pierwszy etap drugiego projektu zakłada utworzenie i wyposażenie zewnętrznej sali lekcyjnej, tzw; „zielonej klasy”, co umożliwi prowadzenie zajęć, warsztatów oraz spotkań na świeżym powietrzu. W ramach projektu, na przygotowanym wcześniej przez młodzież terenie przy szkole, planowany jest zakup 4 zestawów stołów wraz z ławeczkami i parasolami, co umożliwi prowadzenie zajęć w różnych warunkach pogodowych. Zakupione zostaną niezbędne narzędzia ogrodnicze do pielęgnacji drzew i innych roślin, stacja pogodowa, tablice edukacyjno - informacyjne oraz szopa narzędziowa i kompostownik.

Drugi etap projektu obejmuje przeprowadzenie zajęć przyrodniczo - ekologicznych, które odbywać się będą cyklicznie co dwa tygodnie przez 5 miesięcy (od 01.06 do 31.10.2020).

101843732 277539280064704 1700774536313569280 n

Podczas tych zajęć młodzież pod okiem opiekuna dokona siewu trawy, sadzenia drzew i innych roślin oraz przeprowadzi bieżące zabiegi pielęgnacyjne (m.in.: podlewanie, pielenie, koszenie, przycinanie, zabezpieczanie, itp.) Przez cały ten okres będą prowadzić dziennik obserwacji wzrostu roślinności oraz na bieżąco będę odnotowywać zapisy ze stacji pogodowej. W zielonej klasie, będą odbywały się zajęcia nie tylko z zakresu ekologii, przyrody ożywionej i nieożywionej, lecz również sposobów przetwarzania darów natury. Zaproszeni zostaną na zajęcia babcie/dziadkowie uczniów, którzy podzielą się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem w wykonywaniu przetworów z wykorzystaniem plonów z przyszkolnego sadu. 


Mamy nadzieje, że już niedługo cała lokalna społeczność będzie się cieszyć owocami z sadu : )

Klasa sportowa brała udział w projekcie

"Dlaczego warto uprawiać sport?"

W ramach realizacji projektu powstał filmik promujący sport.

sport

97053182 239825863902174 4837077419561058304 n1

  
 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzałkowie 
informuje,
że w roku szkolnym 2020/2021 na poziomie klas VI
 
planujemy otworzyć klasę sportową o profilach:
 • piłka siatkowa dla dziewcząt,
 • piłka nożna dla chłopców. 
 
Kryteria i warunki przyjęć uczniów do klasy sportowej oraz regulamin dostępne są w sekretariacie szkoły.

Jeżeli deklarujecie Państwo chęć zapisania swojego dziecka do klasy sportowej proszę wypełnić:

 • kartę zgłoszenia dziecka 
 • oświadczenie rodziców 
 • kartę zdrowia dziecka.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

(przynieść w dniu testu sprawnościowego)

doc icon

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

(przynieść w dniu testu sprawnościowego)

doc icon

KARTA ZDROWIA SPORTOWCA

(dostarczyć do 31 sierpnia 2020 do sekretariatu)

pdf icon 2

 

Proszę również zapoznać się z:

 

PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA

w sytuacji epidemiologicznej
przed przystąpieniem dziecka do 
testów sprawnościowych

doc icon
 
 
 TESTY SPRAWNOŚCIOWE odbędą się w dniu 2 czerwca 2020,
 • godz. 11.30 chłopcy,
 • godz. 13.00 dziewczynki.

 

baner cutout

UWAGA!

Istnieje możliwość wypożyczenia laptopów pozyskanych przez Samorząd Gminy Strzałkowo w ramach grantu unijnego ZDALNA SZKOŁA.

Program dedykowany jest

wyłącznie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Strzałkowie
z rodzin wielodzietnych (troje dzieci i więcej)
,

którzy mają ograniczone sprzętowo szanse uczestnictwa w zdalnym nauczaniu.

Zainteresowane osoby bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem, a następnie pobranie wniosku.

Czytelnie wypełniony i zeskanowany wniosek należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

najpóźniej do 1 czerwca 2020 r. do godz. 11.00.

Ilość sprzętu IT jest ograniczona. Zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane telefonicznie.

WNIOSEK

o użyczenie sprzętu komputerowego
doc icon
 REGULAMIN

użyczania sprzętu niezbędnego

doc icon

 

Licznik odwiedzin

000887723
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
...
W tym miesiącu
Ostatni miesiąc
Wszystko
27
915
942
878093
8384
37273
887723

Your IP: 3.231.166.56
2021-03-08 00:26

Liczba gości

Odwiedza nas 184 gości oraz 0 użytkowników.

RODO