^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych odbywa się również na zajęciach pozalekcyjnych, np. popołudniowe „Spotkania przy samowarze” z udziałem rodziców, gości.

„Spotkanie przy samowarze” pod hasłem
„Sport naszym sposobem na życie”- 2012r.

Zawody sportowe z rodzicami podczas „Spotkania przy samowarze”.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Rights Reserved.