^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Dzieje Szkoły Podstawowej w Strzałkowie

Nauczanie elementarne w Strzałkowie sięga zamierzchłych czasów. Już w 1811r. wiemy, że odbywała się nauka pisania i czytania oraz nauki moralne, które były prowadzone w okresie zimowym przez tutejszego organistę. W 1835r. w Strzałkowie funkcjonowała jedynie szkoła ewangelicka, do której uczęszczały w większości dzieci niemieckie. Dzieci katolickie ze Strzałkowa w tym czasie uczęszczały do szkoły w Skarboszewie. Pierwsza szkoła katolicka w Strzałkowie powstała w 1839r. Nie znamy miejsca jej lokalizacji. Wiemy natomiast, że do Strzałkowa uczęszczały dzieci z Łężca i Pospólna, a od 1852r. także z Wólki. Jednakże budynek szkolny po 33 latach istnienia uległ spaleniu. Zajęcia szkolne odbywały się w pomieszczeniu zastępczym.

Skłoniło to władze lokalne do wybudowania w 1885r. nowego budynku szkolnego. Obecnie jest to stary budynek szkolny od ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego - strona wschodnia. Naukę dzieci prowadził nauczyciel świecki p. Trzebuchowski; a od 1888r. p. Stanisław Łukaszewski. Ze względu na stale rosnącą liczbę uczniów w 1895r. powstaje drugi budynek szkolny. W tym samym roku dokonano rozbudowy budynku szkolnego już istniejącego. Należy nadmienić, iż naukę w szkole pobierało 206 uczniów i pracowało 4 pedagogów. Władze pruskie w nasilającym procesie germanizacji Polaków w Wielkopolsce, wybudowały w Strzałkowie w 1904r. nowy, duży budynek szkolny.


Administracja pruska od 1901r. wprowadziła w klasach starszych naukę religii w języku niemieckim. Spotkało się to z wielkim niezadowoleniem rodziców i dzieci całej Wielkopolski. Doprowadziło to w 1901r. do strajku dzieci wrzesińskich. Masowe strajki przeciw germanizacji miały miejsce w latach 1906/1907. W strajku tym wzięły udział dzieci ze Strzałkowa. Ogółem przeciwko nauce religii w języku niemieckim strajkowało 247 uczniów. Represje finansowe Niemców na lokalną społeczność Strzałkowa przerwały opór niezadowolonych dzieci. System pruskiej oświaty i globalne nauczanie w języku niemieckim trwało w Strzałkowie do 1918r.

Po pierwszej wojnie światowej niemiecka szkoła katolicka została z chwilą powstania państwa polskiego przekształcona w szkołę polską. Kierownikiem nowej placówki został p. Stanisław Łukaszewski. Szkoła w Strzałkowie miała duże trudności finansowe. Brakowało środków na remonty pomieszczeń i wyposażenie w środki dydaktyczne.

Po śmierci pana St. Łukaszewskiego obowiązki kierownika szkoły z dniem 1 kwietnia 1926r. objął p. Józef Szarek.
Na czas okupacji hitlerowskiej w Polsce, od 01.09.1939r. nauka we wszystkich szkołach polskich została przerwana. Wznowienie oświaty w Strzałkowie nastąpiło w lutym 1945r. pod kierunkiem p. Zdzisława Lupertowicza. Wyzwolenie Strzałkowa spod okupacji hitlerowskiej miało miejsce 21.01.1945r. Inauguracja roku szkolnego 1945/1946 rozpoczęła się 4 września.
W tym dniu ponownie na kierownika szkoły powołano p. Józefa Szarka. Po jego śmierci obowiązki kierownika placówki przejął p. Stefan Tuchy. Od 01.09.1950r. funkcję kierownika szkoły powierzono długoletniemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Strzałkowie p. Stefanowi Piekarskiemu. Staraniem tegoż kierownika budynki szkolne podłączono w 1955r. do sieci elektrycznej. W roku szkolnym 1959/60 przy szkole powołano Komitet Rozbudowy Szkoły, który już od 1960 roku rozpoczął budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Po dwóch latach prac budowlanych, 25.02.1962r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej inwestycji.


Decyzją Ministerstwa Oświaty w 1966r. utworzono ósmą klasę szkoły podstawowej. Doprowadziło to do wzrostu liczby uczniów w Strzałkowie do 538 dzieci, w tym 49 w klasie ósmej. Niewątpliwie było to przyczynkiem do rozpoczęcia 14.08.1967r. budowy nowego budynku szkolnego, który już 27.10.1968r. oddano do użytku.

Z dniem 01.09.1970r. na emeryturę odszedł długoletni nauczyciel i kierownik szkoły p. Stefan Piekarski. Obowiązki kierownika przejął p. Zdzisław Blaszka.
Zarządzeniem Ministerstwa Oświaty z 01.12.1972r. szkoła w Strzałkowie została przemianowana w szkołę gminną. Stanowisko dyrektora szkoły gminnej powierzono panu Zdzisławowi Blaszce. Szkołę w Strzałkowie zasiliły dzieci z Szemborowa, Kornat, Brudzewa, Babina.  Była to jedyna gminna szkoła zbiorcza w powiecie.


9 maja 1975r. w szkole odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich


W 1984r. na miejsce pana Zdzisława Blaszki powołano nowego dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Strzałkowie pana Ryszarda Moczyńskiego. Z dniem 01.09.1984r. uległa zmianie nazwa szkoły, ze Zbiorczej Szkoły Gminnej w Strzałkowie, na Zbiorczą Szkołę w Strzałkowie. Likwiduje się też stanowisko Gminnego Dyrektora Szkoły, którego obowiązki przejmuje Inspektor Oświaty i Wychowania działający przy Urzędzie Gminy pan Zdzisław Blaszka. Na stanowisko dyrektora Zbiorczej Szkoły w Strzałkowie powołano panią Zdzisławę Głowicką, a od 02.09.1985r. obowiązki dyrektora przejęła pani Teresa Chmielewska.


10 maja 1987r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru szkole.

Aktu nadania dokonał Kurator Oświaty w Koninie pan Tomasz Olejniczak. 01.09. 1988r. szkoła doczekała się oddania do użytku nowego budynku szkolnego, którego inicjatywa budowy powstała w 1983r. Po odejściu na emeryturę pani Teresy Chmielewskiej, obowiązki dyrektora powierzono pani Teresie Walczak.

30.04.1994r. w szkole odbyła się uroczystość koronacji i poświęcenia sztandaru. 10 maja 1997r. wraz z dniem Święta Patrona odbyły się uroczystości 600-lecia Strzałkowa i parafii. Na tę uroczystość w szkole została wykonana makieta miejscowości Strzałkowo, która po dzień dzisiejszy zdobi górny hol szkoły.


Z dniem 01.09.1998r. na emeryturę odeszła dyrektor szkoły pani Teresa Walczak. Funkcję dyrektora szkoły w Strzałkowie powierzono pani Krystynie Kuropaczewskiej.
W związku z reformą oświaty w roku szkolnym 1999/2000 Szkoła Podstawowa w Strzałkowie stała się szkołą sześcioklasową z Filią w Skarboszewie. Obecnie w klasach 0 - VI uczy się 619 dzieci, a zajęcia edukacyjne prowadzi 57 nauczycieli.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Rights Reserved.