^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Koronacja Orła na Sztandarze

W dziewiętnastą rocznicę nadania szkole imienia i w siódmą rocznicę wręczenia sztandaru orzeł na sztandarze został ukoronowany. Podczas uroczystej mszy świętej aktu poświęcenia w dniu

30 kwietnia 1994 roku

dokonał ks. Prałat Franciszek Ożdżyński.

 

Przedstawiciele rodziców, nauczycieli i uczniów wręczyli dyrektor szkoły p. Teresie Walczak poświęcony sztandar z orłem w koronie.

Poczet sztandarowy dokonał prezentacji sztandaru.


 

Po uroczystej i bardzo podniosłej części oficjalnej zaprezentowała się młodzież szkolna w pięknym okolicznościowym programie słowno – muzycznym. Sam fakt, że w części artystycznej brało udział 2/3 uczniów zasługuje na uznanie.

Odpowiednio ubrana młodzież tworzyła ojczystą flagę, a następnie orła w koronie i symetrycznie ułożone litery RP.

W międzyczasie odtańczono poloneza, a najmłodsi zaprezentowali taniec ludowy.

W tle trwał program słowno – muzyczny przedstawiający fragmenty powstania, historii godła i konstytucji.

Zaproszeni goście z wielkim wzruszeniem, gromkimi brawami i gratulacjami dla autorów programu wyrazili swoje uznanie.

Po części artystycznej udali się do szkoły i zwiedzili okolicznościowe wystawy: historyczną, przyrodniczą, prac i osiągnięć uczniowskich.

POWRÓT

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Rights Reserved.