^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Kalendarium Powstania Wielkopolskiego

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
(Chronologia wydarzeń)
1918r.


26. grudnia

Przyjazd Ignacego Paderewskiego w towarzystwie oficerów angielskich do Poznania-triumfalny przejazd przez ulice udekorowane flagami polskimi i koalicyjnymi. Paderewski zatrzymuje się w hotelu BAZAR.

27. grudnia
Podniecenie w Poznaniu, przed Bazarem manifestacje dzieci polskich i ludności. Kontrmanifestacje niemieckie - żołnierze niemieccy zdzierają z domów flagi polskie i koalicyjne. Natychmiastowa reakcja Polaków - przed Bazarem koncentracja oddziałów Straży Ludowej i Służby Straży i Bezpieczeństwa, uderzenie na gmach Prezydium Policji, ginie Franciszek Ratajczak.
Równoczesne działania na prowincji - oswobodzony Kórnik.

28. grudnia
Kapitan Stanisław Taczak mianowany przez Komisariat Naczelnej Rady Ludowej wodzem powstania.
Protesty niemieckie.

29.-31. grudnia
Dalszy rozwój powstania, oswobadzają się od Niemiec większe i mniejsze miejscowości w pobliżu Poznania.

1919r.
1. stycznia

Paderewski opuszcza Poznań udając się do Warszawy.

8. stycznia
Klęska powstańców pod Szubinem.
NRL przejmuje władzę - gen.Józef Dowbór Muśnicki mianowany wodzem powstania.

14. stycznia
Komisariat NRL apeluje do Romana Dmowskiego o pomoc w zawarciu rozejmu z Niemcami.

16. stycznia
Walki w rejonie Międzychodu - Dowbór Muśnicki obejmuje funkcje naczelnego wodza.

18. stycznia
W Paryżu rozpoczyna obrady konferencja pokojowa.

22. stycznia
Wzmożenie walk na froncie północnym.
Rada Najwyższa państw koalicyjnych uchwaliła, że wyśle do Polski specjalną misję.

28. stycznia
Pierwsze akcje ofensywne Niemców w rejonie Bydgoszczy i Nakła - akcja powstańcza w Chełmży. Komisariat NRL zapobiega o rokowania polsko-niemieckie.

1. lutego
Ciężkie walki pod Rynarzewem.

3. lutego
Klęska Niemców pod Kcynią. Nota marszałka Focha do Niemiec o zaprzestanie walk z Polakami.

19. lutego
Działania bojowe w rejonie Bydgoszczy, Nakła, Chodzieży i Kępna.
Misja Międzysojusznicza wyznaczyła Poznań na miejsce rokowań w sprawie rozejmu.

16. marca
Niemcy łamią warunki rozejmu, atak na Kierzno.

6. kwietnia
Feldmarszałek Paul von Hindenburg opowiada się za prowadzeniem wojny w Wielkopolsce.

25. maja
NRL oddaje Józefowi Piłsudskiemu dowództwo Armii Wielkopolskiej.

27. maja
Zjazd w Kaliszu z udziałem Józefa Piłsudskiego, Józefa Dowbora Muśnickiego, Józefa Hallera i francuskiego generała Masseneta - zarządzenie pogotowia strategicznego przeciw Niemcom, dowództwami frontów zostali: Haller, Dowbór Muśnicki, Massenet.

30. maja
Straż Ludowa przekształcona w Obronę Krajową.

6. czerwca
Starcia bojowe w rejonie Bydgoszczy.

18. czerwca
Walki pod Rynarzewem.

28. czerwca
Niemcy podpisały traktat wersalski.

1. lipca
Ogień artyleryjski na frontach.

1. sierpnia
Sejm Ustawodawczy uchwalił włączenie ziem zaboru pruskiego do Polski.

1920r.
10. stycznia

Wchodzi w życie traktat wersalski.

13. stycznia
Dowódca frontu wielkopolskiego wydał rozkaz operacyjny przejęcia terenów przyznanych Polsce w traktacie pokojowym, a nie zajętych przez powstanie.

17. stycznia
Początek przejmowania przez oddziały Wojska Polskiego miejscowości przyznanych Polsce - z tej okazji krwawa walka z Niemcami w Gniewkowie.

8. marca
Ostatni rozkaz gen. Dowbora Muśnickiego - likwidacja frontu wielkopolskiego.
KONIEC ERY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Rights Reserved.