^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Co każdy uczeń wie o Patronie szkoły?

Oczekiwane osiągnięcia uczniów klas 0 - VI w wyniku całorocznej realizacji materiału nauczania dotyczącego Patrona Szkoły 

KLASA 0

Uczeń:

 1. Wyjaśni znaczenie słowa "patron".
 2. Wie, że patronem naszej szkoły są Powstańcy Wielkopolscy.
 3. Zaśpiewa w grupie "Hymn Szkoły."

KLASA I

Uczeń:

 1. Wie, jakie miejsca w naszej szkole informują i przypominają o Patronie.
 2. Wie, gdzie w naszej miejscowości znajduje się Pomnik Powstańców Wielkopolskich.
 3. Wyjaśni, co to jest Kącik Patrona.
 4. Nazwie miesiąc, w którym obchodzimy Święto Patrona Szkoły.
 5. Zapamięta nazwę powstania, które wybuchło 27.XII.1918 r.
 6. Zaśpiewa w grupie "Hymn Szkoły" i "Hymn Sztandarowy."

KLASA II

Uczeń:

 1. Wymieni, co znajduje się w szkolnym Kąciku Patrona.
 2. Wie, kiedy przypada rocznica nadania imienia naszej szkole (dzień, miesiąc).
 3. Zapamięta dzień, miesiąc, rok oraz miejsce wybuchu powstania wielkopolskiego.
 4. Wie, gdzie w Strzałkowie znajduje się ulica Powstańców Wielkopolskich.

KLASA III

Uczeń:

 1. Wie, w jakim województwie leży Strzałkowo.
 2. Uzasadni, dlaczego powstanie nazwano wielkopolskim.
 3. Zna datę nadania imienia naszej szkole - 09.05.1975 r.
 4. Zapamięta, którą rocznicę nadania imienia naszej szkole obchodzimy w tym roku.
 5. Zapamięta nazwisko pierwszego poległego powstańca - Franciszka Ratajczaka.
 6. Zna wygląd krzyża powstańczego.
 7. Wie, komu poświęcony jest Pomnik Pamięci w Strzałkowie.

KLASA IV

Uczeń:

 1. Opisze wygląd krzyża powstańczego.
 2. Zna nazwiska związane z powstaniem: Paderewski, Twardy, Michalski, Stebach.
 3. Zna ważne daty związane z Patronem Szkoły:09.05.1975r., 10.05.1987r., 30.04.1994r. Potrafi przyporządkować im odpowiednie wydarzenia.
 4. Zapamięta tekst i melodię "Hymnu Szkoły" oraz "Hymnu Sztandarowego." Zaśpiewa pieśni szkolne indywidualnie.
 5. Wie, jak wygląda pomnik Powstańców Wielkoposlkich znajdujący się w Poznaniu.

KLASA V

Uczeń:

 1. Zapamięta daty i związane z nimi wydarzenia:
  09.05.1975r. - nadanie szkole imienia Powstańców Wielkopolskich;
  10.05.1987r. - nadanie szkole sztandaru;
  30.04.1994r. - koronacja Orła na sztandarze, poświęcenie sztandaru.
 2. Wymieni nazwiska powstańców pochodzących ze Strzałkowa.
 3. Wyjaśni, kim był Ignacy Paderewski.
 4. Opisze wydarzenia spod hotelu "Bazar" w Poznaniu z dnia 27.XII.1918 r.
 5. Potrafi wyjaśnić, kim był Stanisław Taczak i Józef Dowbór - Muśnicki.

KLASA VI

Uczeń:

 1. Wie, w jaki sposób społeczeństwo Strzałkowa uczciło poświęcenie i odwagę Powstańców Wielkopolskich.
 2. Zapamięta daty i związane z nimi wydarzenia:
  1972r. - nazwanie jednej z ulic Strzałkowa ulicą Powstańców Wielkoposkich;
  1978r. - pobudowanie pomnika pamięci w Strzałkowie.
 3. Potrafi wymienić nazwiska dowódców powstania wielkopolskiego.
 4. Opowie o przebiegu powstania wielkopolskigo.

 

Hymn Szkoły

1. W naszej szkole jest najraźniej
Nikt nie skarży się na nudę.
My lubimy naszą budę.
Więc z sił wszystkich każdy woła:
Wiwat z klasą nasza szkoła!

2. Tutaj się bawimy zdrowo
Bo jesteśmy pełni werwy.
W naszej szkole jest morowo
I nie tylko w czasie przerwy!
Więc z sił wszystkich każdy woła:
Wiwat z klasą nasza szkoła!

3. Żeby się odnaleźć w świecie
Zakuwamy jak dzięcioły.
Wiemy wszyscy o tym przecież
Po co chodzi się do szkoły!
Dobrze układają w głowach
W podstawówce ze Strzałkowa

4. Wielkopolscy nam Powstańcy
Patronują w swojej glorii.
Chcemy być najlepsi w nauce
I będziemy - bośmy zdolni!
Wtedy cały świat zawoła
Wiwat ze Strzałkowa szkoła

Hymn Sztandarowy

Sztandar nas wszystkich jednoczy,
Sztandar to symbol i więź.
Pod tym sztandarem dziś kroczysz,
Jemu szacunek i cześć.
Młodzieży służ polskiej ziemi,
Bo kiedy swą miłość jej dasz,
Radosny, wolny, szczęśliwy
Trwać będzie sztandar nasz.


 

POWRÓT

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Rights Reserved.