^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Rok szkolny 2017/2018

"Przyjaciel (nie)potrzebnej książki"

„Wszystkie książki mówią… pobrany plik

Każda z nich ma jakąś najdroższą tajemnicę, którą powierzyć pragnie,
każda niesie jakąś wiadomość,
którą chce podać w najdalsze pokolenie”

                                                                    Jan Parandowski

W połowie stycznia 2018 roku ogłosiliśmy wśród uczniów zbiórkę książeczek. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I - VI. W ciągu trzech tygodni zebraliśmy 30 książeczek dziecięcych o tematyce ekologicznej, historyczne i przyrodniczej.

Akcja była zorganizowana przez miesięcznik „Bliżej Przedszkola”. Wszystkie zebrane książeczki  zostały wysłane na adres tego miesięcznika.

Tym samym zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do podejmowania różnorodnych inicjatyw czytelniczych.

                                                                                                                                                    Koordynatorzy akcji:
                                                                                           p. B. Głodkowska, p. B. Grześkowiak,
p. B. Machowiak, p. D. Machowiak

"Zbiórka odzieży"

                                         W listopadzie wolontariusze

                                      SZKOLENGO KOŁA CARITAS

                                                   przeprowadzili

                       zbiórkę odzieży

Przez trzy tygodnie wolontariusze pełnili dyżury w sali, do której uczniowie przynosili odzież, następnie segregowali ją i pakowali. Ubrania trafiły do potrzebujących rodzin uczniów naszej szkoły.

"Kup Pan szczotkę"

IMG 20171023 120229

Miesiąc październik był dla uczniów naszej Szkoły okazją do zaangażowania się w akcję:

                     ”Kup Pan szczotkę”.

To już po raz trzeci, dzieci ze Szkoły Podstawowej, razem ze starszymi uczniami z oddziałów gimnazjalnych, mogły wesprzeć swoich rówieśników z afrykańskich szkół misyjnych. Wystarczył prosty dar serca, jakim było ofiarowanie pasty i szczoteczki do zębów. Zebrane przybory do higieny jamy ustnej zostały przekazane organizatorowi tego dzieła, czyli Fundacji Humanitarnej - Redemptoris Missio.

Akcję koordynowały:

p. I. Maćkowiak i p. B. Gulczyńska, p. B. Machowiak.

"Opatrunek na ratunek"

1

   Pomaganie innym jest na stałe wpisane w działania wychowawcze uczniów, nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie.

   Przybierają one różne formy: udział w akcjach charytatywnych, pomoc koleżeńska, propagowanie idei wolontariatu w środowisku. Zawsze można liczyć na wsparcie ze strony rodziców. I tym razem uczniowie nie zawiedli, biorąc udział w akcji humanitarnej „Opatrunek na ratunek”. Jest to w tym roku szkolnym druga taka akcja, która spotkała się dużym odzewem ze strony darczyńców.

   Głównym celem akcji było zapoznanie uczniów z problemami ekonomicznymi współczesnego świata, a także przekazanie im wiedzy na temat chorób i cierpień, z jakimi borykają się mieszkańcy Afryki.

   Wśród darów znalazły się: plastry i gazy opatrunkowe, bandaże, mydło, strzykawki, przylepce, opaski elastyczne, wata, rękawiczki winylowe, chusty trójkątne i igły do robienia zastrzyków. Łącznie zebrano ponad 200 artykułów.

   Wszystkie dary zostały posegregowane i przekazane Fundacji Redemptoris Missio z siedzibą w Poznaniu.

Akcję koordynowały: p. I. Maćkowiak i p. B. Gulczyńska oraz p. B. Machowiak.

"Góra Grosza"

          Od 27 listopada 2017 r. do 2 stycznia 2018 r. trwała akcja zbiórki monet.

 Zebrano 1021,85 zł.  Sztuk – 27167  Waga 56,361 kg

Zestawienie szczegółowe:

 1gr   157,57 zł   11800 szt.  19,352 kg
 2 gr  150,98 zł  7562 szt.   16,090 kg
 5 gr  285,80 zł   5716 szt.  14,812 kg
 10 gr  121,30 zł  1213 szt.  3,042 kg
 20 gr  124,20 zł  621 szt.  2,003 kg
 50 gr   96 zł   192 szt.  0,740 kg
 1 zł   46 zł    46 szt.  0,230 kg
 2 zł   30 zł  15 szt.  0,079 kg
 5 zł   10 zł   2 szt.  0,013 kg

Szczególnie dziękujemy uczniom klasy:

1 c, która zebrała 181,65 zł

oraz dzieciom z: 

0 I, które zebrały 134,40 zł

0 V, które zebrały 106,03 zł

Opiekunowie akcji: p. A. Głowicka i p. K. Welter

Wszystkim darczyńcom 
serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Rights Reserved.