^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

„Szkolny Klub Sportowy”

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie przystąpiła w 2017 roku do Programu „Szkolny Klub Sportowy”, któremu patronuje Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”. Program finansowany jest przez: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Samorząd Terytorialny. Głównym celem programu jest m. in. :

  • stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież
  • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia
  • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci
  • promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży
  • tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych.

P3280075P3280076

W szkole zajęcia prowadzone są przez dwóch nauczycieli wychowania fizycznego i obejmują cztery godziny tygodniowo (każdy nauczyciel realizuje dwie godziny zajęć). W ramach tych godzin nauczyciele prowadzą zajęcia z lekkiej atletyki oraz w zakresie gier zespołowych: piłki nożnej, piłki siatkowej. Uczestnikami tych zajęć są uczniowie w wieku 10-12 lat, a grupy ćwiczebne składają się z 15-20 osób. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów gdyż program ten stwarza okazję do podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej w formie zajęć pozalekcyjnych i do doskonalenia posiadanych umiejętności. Bezpłatne dla uczniów zajęcia sportowe przyczyniają się nie tylko do stymulowania podejmowanej aktywności fizycznej, ale systematyczne uczestnictwo w nich pozwala na rozwój talentów oraz pasji i zainteresowań sportowych. Zajęcia prowadzone w ramach programu wzbogacają także szkolną ofertę sportowych zajęć pozalekcyjnych. 

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Rights Reserved.