^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Edukacja zdrowotna

Doceniając rolę edukacji zdrowotnej nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie nieustannie dbają by uczniowie rozumieli konieczność oraz mieli nawyk dbania o zdrowie swoje i innych. W tej pracy wychowawczej zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony funkcjonariuszy policji. W związku z tym 5 października odbyło się spotkanie uczniów klas I-III ze starszym aspirantem Komendy Powiatowej w Słupcy panem Arkadiuszem Adamskim, który przybliżył im zadania i rolę jaką pełni policjant w zakresie bezpieczeństwa. Przypomniał m. in. zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, podkreślił znaczenie znaków drogowych, objaśnił przepisy ruchu drogowego dotyczące korzystania z chodnika przez pieszych i „małych rowerzystów”. Szczególną uwagę zwrócił na konieczność noszenia przez dzieci elementów odblaskowych, które zwiększają bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu drogowego.


Omówił zasady postępowania w różnych sytuacjach np. w przypadku zauważenia pożaru, udzielania pomocy osobom, które utraciły przytomność, doznały urazu i przypomniał numery alarmowe w przypadku wezwania pomocy. Bardzo ważne zagadnienie, na które pan policjant położył duży nacisk jest zachowanie bezpieczeństwa w kontaktach z nieznajomymi i przyjmowanie od nich jakichkolwiek słodyczy i drobiazgów. Spotkanie to zawierające wiele cennych rad, wskazówek, przestróg pozostanie w pamięci uczniów gdyż z całą pewnością wiedza i świadomość zagrożeń mobilizuje do większej dbałości o swoje bezpieczeństwo, a tym samym zdrowie.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie Rights Reserved.