Każda przedostatnia niedziela października jest na całym świecie obchodzona jako

Światowy Dzień Misyjny (tzw. Niedziela Misyjna),

która w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny. Jest to czas, w którym mamy budzić siebie i innych do misyjnego zaangażowania. Tydzień Misyjny jest dobrą okazją, aby przyjrzeć się problemom, z którymi borykają się nasi rówieśnicy z dalekich krajów. Głód, niedożywienie, brak wody, brak opieki medycznej, utrudniony dostęp do edukacji, problem ubóstwa sieroctwa i ciężkiej pracy dzieci to tylko niektóre z problemów dotykających ludzi w różnych rejonach globu. Niosąc pomoc naszym rówieśnikom włączyliśmy się do akcji

okulary

 

„Czary mary okulary”

 

Zabrane okulary przekazaliśmy fundacji Redemptoris Missio.  Wszystkich uczniów naszej szkoły, zapraszamy do wytrwałości w pomaganiu i do włączenia się w kolejną akcję

opatrunek

  

 

„Opatrunek na ratunek”  

Przynosimy opatrunki, gazy, bandaże, plastry, by tym swoim skromnym darem wspomóc misyjne placówki medyczne. Każdy najdrobniejszy gest dobroci jest wielką pomocą okazaną tym, którzy na nią czekają.

4

 

 

W tym też czasie pamiętamy o wsparciu modlitewnym misji.

Modliliśmy się wspólnie podczas Eucharystii o nowe powołania misyjne. 

Pod opieką p. Ireny Maćkowiak zatroszczyliśmy się o oprawę liturgiczną. Czytaliśmy czytania mszalne, przygotowaliśmy procesję z darami. Modliliśmy się, by nie zabrakło tych, którzy ochoczo pojadą pełnić swoją posługę na misjach, głosząc ewangelię oraz troszcząc się o codzienne potrzeby ludzi z terenu misji.