Akademia talentów

Akademia Talentów

Projekt: Akademia Talentów

Akademia talentów

Akademia talentów

Od października do końca lipca realizowany będzie w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie Projekt „Akademia talentów” (adres strony). Projekt finansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach priorytetu IX poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Jego beneficjentami będą wszyscy uczniowie Gimnazjum w Strzałkowie. Realizacja tak dużego projektu w gimnazjum ( jego wartość to około 200 000 złotych) jest możliwa dzięki podjęciu aktywnej współpracy pomiędzy prowadzącą szkołę językową Leader School Konin p. Aliną Błaszczak oraz wicedyrektor Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie p. Beatą Wojtkowiak – będącą szkolnym koordynatorem projektu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie ilości godzin różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.

W szkole zaplanowano realizację następujących zadań:

- przeszkolenie kadry pedagogicznej z nowoczesnych metod – efektywnej nauki, rozpoznawania i rozwijania talentów uczniów;

- organizację zajęć pozalekcyjnych z efektywnej nauki (3 grupy – 24 uczniów), informatyki (1 grupa – 8 uczniów), matematyki (1 grupa – 8 uczniów), przedsiębiorczości (1 grupa – 8 uczniów), doradztwa edukacyjno-zawodowego (30 uczniów) oraz ekspresji kulturalnej – warsztatów fotograficznych (1 grupa – 8 uczniów), muzycznych (1 grupa – 8 uczniów), teatralnych (1 grupa – 8 uczniów), tanecznych (1 grupa – 8 uczniów) i plastycznych (1 grupa – 6 uczniów).

- organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce z j. polskiego, (4 grupy – 24 uczniów) i matematyki (2 grupy – 12 uczniów)

- organizację specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (8 grup dla 36 uczniów) oraz doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej dla 10 uczniów;

- zorganizowanie Szkolnego Ośrodka Karier, z którego skorzystają wszyscy gimnazjaliści. Szok funkcjonować będzie 2 razy w tygodniu po 2 godziny.

Wymierną korzyścią dla szkoły będzie zaopatrzenie jej między innymi w szereg nowoczesnych pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, oprogramowania, oraz pełne wyposażenie Szkolnego Ośrodka Karier.

Na przełomie miesiąca września i października rodzice wszystkich uczniów gimnazjum zostaną poproszeni o wypełnienie dokumentów niezbędnych do udziału dziecka w zajęciach organizowanych w ramach projektu – finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Szczegółowych informacji dotyczących działań projektowych udziela szkolny koordynator pani Beata Wojtkowiak.

 

BIP

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie

Partner szkoły

Kontakt

 

 

 GIMNAZJUM

im. Janusza Korczaka

ul. Ostrowska 8b
62-420 Strzałkowo
Tel: (63) 275-05-00
NIP 6671573476
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.