Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 

PLAN DZIAŁAŃ

W RAMACH ORIENTACJI ZAWODOWEJ

REALIZOWANIEJ W GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA

W STRZAŁKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

 Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

         Szkolny system doradztwa ma umożliwić uczniom uzyskanie pomocy w trafnym wyborze edukacyjno-zawodowym
a rodzicom dostarczyć informacji mających zasadniczy wpływ na decyzję ich dzieci. Wybór zawodu jest bardzo ważną decyzją w życiu młodego człowieka. Decyzją, której skutki może odczuwać przez całe życie. Dlatego istotne jest, aby była przemyślana i trafnie dokonana.

Do głównych zadań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego należy:

- systematycznie diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

- gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,

- prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,

- udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom,

- prowadzenie w miarę możliwości grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej

- współpraca z przedstawicielami szkół średnich i grup zawodowych,

       Zadania szczegółowe:

a)     w zakresie pracy z młodzieżą:

- wdrażanie uczniów do samopoznania,

- kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,

- wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,

- przełamywanie barier emocjonalnych,

- planowanie własnego rozwoju,

- konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,

-zdobycie umiejętności przygotowania i pisania dokumentów towarzyszących naborowi do szkół ponadgimnazjalnych i poszukiwaniu pracy,

- zdobycie umiejętności pozytywnej autoprezentacji,

- zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

- poznanie lokalnego rynku pracy,

- poznanie możliwości dalszego kształcenia.

- określeniu własnych predyspozycji i zainteresowań,

- uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą

   o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy;

- wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy

 

b)    w zakresie pracy z rodzicami:

- pomoc dziecku w wyborze szkoły i zawodu,

- podniesieniu umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,

- doskonalenie umiejętności wychowawczych.

- dostarczanie informacji o zawodach, aktualnych trendach na rynku pracy

c)     w zakresie współpracy z nauczycielami:

- uzyskanie wsparcia i pomocy w pracy wychowawczej,

- lepsze rozpoznanie potrzeb uczniów, ich poglądów, oczekiwań wobec szkoły i rynku pracy

CELE (tabela)

BIP

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie

Partner szkoły

Kontakt

 

 

 GIMNAZJUM

im. Janusza Korczaka

ul. Ostrowska 8b
62-420 Strzałkowo
Tel: (63) 275-05-00
NIP 6671573476
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.