WOSiP.5551.3.6.2017                                                                      Poznań, 19 stycznia 2017 r.

 

 

List Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

z okazji zbliżających się ferii zimowych

 

 

Drodzy Uczniowie/Wychowankowie

szkół i placówek

województwa wielkopolskiego

 

 

Zbliżają się ferie zimowe, które w bieżącym roku szkolnym w województwie wielkopolskim rozpoczną się 30 stycznia i trwać będą do 12 lutego.  

Życzę Wam radosnego i aktywnego spędzenia czasu wolnego od zajęć szkolnych.

Udany wypoczynek to przede wszystkim bezpieczne i przyjazne warunki zabawy, dlatego proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zarówno w domu jak i podczas zorganizowanego wypoczynku.

 

 

Szanowni Rodzice

 

Za zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku odpowiedzialny jest organizator wypoczynku - podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Informacje na temat wybranego wypoczynku zawiera ogólnopolska Baza wypoczynku, prowadzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, dostępna na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu www.ko.poznan.pl w zakładce wypoczynek lub na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem http://wypoczynek.men.gov.pl Na wskazanej stronie znajdują się również poradniki dotyczące wypoczynku.

Organizator wypoczynku winien poinformować rodziców uczestnika albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku o warunkach organizacji wypoczynku, w szczególności o terminie, miejscu lub trasie wypoczynku, jego programie i regulaminie. Organizator wypoczynku odpowiedzialny jest również za wiarygodność i prawidłowość informacji zawartych w formularzu zgłoszenia wypoczynku. Po otrzymaniu wersji papierowej zgłoszenia wypoczynku kurator odnosi się do formalnej zgodności przesłanych dokumentów z zapisami ww. ustawy i rozporządzenia.

Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. Nadzór nad wypoczynkiem dzieci
i młodzieży szkolnej na terenie województwa wielkopolskiego sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty we współpracy z Policją, Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Państwową Strażą Pożarną.

Rodzice przed wysłaniem dziecka na wypoczynek winni zapoznać się bardzo dokładnie z zaproponowaną przez danego organizatora wypoczynku ofertą, zwracając uwagę m.in. na:

 • warunki sanitarno-higieniczne wybranego na wypoczynek obiektu, w tym warunki zakwaterowania,
 • kadrę pedagogiczną, której zostanie powierzone dziecko,
 • zabezpieczenie dostępu do opieki medycznej podczas trwania wypoczynku, w tym zasady informowania o chorobach i dolegliwościach oraz sposobach przyjmowania leków przez dziecko, postępowania w przypadku hospitalizacji dziecka w czasie wypoczynku,
 • informacje o organizatorze w ogólnopolskiej bazie wypoczynku,
 • szczegółowy program wypoczynku,
 • regulamin pobytu na wypoczynku (m.in.: korzystanie z telefonu komórkowego, zasady korzystania z kieszonkowego – możliwość przechowywania pieniędzy i wartościowych przedmiotów, ewentualne terminy odwiedzin dziecka).

 

Nieprawidłowości dotyczące organizacji wypoczynku, w szczególności w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia uczestników wypoczynku można zgłaszać telefonicznie:

1)       Kuratorium Oświaty w Poznaniu, tel. 61 8541936, 61 8541 667, od poniedziałku
do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00,

2)      Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 61 85 49 900, całodobowo,

3)      bezpłatna infolinia, tel. 987.

 

Informacji na temat wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej udzielają wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu:

 • w Poznaniu:    Alicja Maria Rajewicz, tel. 61 854 16 67,
 • w Lesznie:      Aldona Maria Grześkowiak-Węglarz, tel. 65 525 99 61,

Magdalena Krystyna Jurkiewicz, tel. 65 525 89 02,

 • w Pile:             Renata Urszula Ciołek, tel. 67 349 14 59,
 • w Kaliszu:      Marzena Szczudlik, tel. 600 211 837,

                       Sławomir Wilak, tel. 600 185 389,

 • w Koninie:      Joanna Karolewska, tel. 63 243 51 05 w. 18.

 

Wielkopolski Kurator Oświaty

Elżbieta Walkowiak

Wielkopolski Kurator Oświaty

/-/ Elżbieta Leszczyńska

XII  Powiatowy  Festiwal Piosenki Anglojęzycznej „English Singing”

13  stycznia 2017r. w Miejskim Domu Kultury w Słupcy  odbył się  finał XII  Powiatowego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „English Singing”.

Głównym celem przeglądu było  zachęcenie młodzieży do nauki i doskonalenia języka angielskiego poprzez piosenkę oraz konfrontacja poziomu artystycznego uczniów z  powiatu słupeckiego. Przegląd odbywał się w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

W eliminacjach do Festiwalu, przeprowadzonych 9 grudnia 2016r. zaprezentowały się dwie uczennice naszego gimnazjum:  Aleksandra Sobieraj i Adrianna Adamczewska (przygotowanie-A.Gierłowska-Nowicka).

Do finału konkursu zakwalifikowała się Aleksandra Sobieraj.

W koncercie finałowym  piosenką  Sarah  McLachlan „In the Arms of the Angel” Aleksandra Sobieraj wyśpiewała II nagrodę w kategorii gimnazjów. Gratulujemy!

XVII Gala Sportu Powiatu Słupeckiego

25 stycznia w sali MDK w Słupcy odbyła się XVII Gala Sportu Powiatu Słupeckiego, podsumowująca  sportowe działania ubiegłego roku. Organizatorem imprezy był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy, na którą zaprosił samorządowców, działaczy i animatorów sportowych, zawodników, ich rodziców i trenerów, sponsorów oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Podczas uroczystości najbardziej wyróżniającym się sportowcom Powiatu Słupeckiego wręczono Statuetki Wiktorii oraz nagrody główne finansowe.

Do nagród nominowane zostały dwie uczennice naszego gimnazjum: Łucja Michalak – Mistrzyni Rejonu w Pchnięciu Kulą oraz Katarzyna Szkudlarek – uczestniczka Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym Kadetek. Statuetkę Wiktorii otrzymała Katarzyna Szkudlarek.

Nie nagrody w sporcie są jednak najważniejsze. Jak powiedział w swoim expose starosta Mariusz Roga ważna jest czystość sportu, szacunek dla rywala i radość z jego uprawiania. 

 

Kolędnicy misyjni w Strzałkowie

                            „Idźcie i głoście” z misjonarzami na peryferie świata

 

            Kolędowanie misyjne w wykonaniu gimnazjalistów to już tradycja. W tym roku na ulice Strzałkowa wyruszyła kolejna grupa kolędnicza. W jej składzie jak zwykle znaleźli się uczniowie Gimnazjum im. J. Korczaka. Wyszyli głosić wieść o narodzeniu Zbawiciela. Kolędują zawsze
6 stycznia w Uroczystość Trzech Króli, ponieważ Objawienie Pańskie jest patronalnym świętem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

            Podejmując trud kolędowania, włączyli się w pomoc dzieciom z krajów misyjnych. Owo wsparcie misji koordynują Papieskie Dzieła Misyjne. W tym roku pomoc jest skierowana do małych mieszkańców Tajlandii. Nazwa tego pięknego kraju oznacza tyle, co „kraj ludzi wolnych”. Niestety, tamtejsze dzieci borykają się z trudnościami w dostępie do edukacji, pomocy medycznej
i innymi przeciwnościami. Wiele z nich to dzieci żyjące na ulicy. Na ponad 65 milionów mieszkańców, katolicy stanowią ok. 300 tysięcy. Jest tam 10 diecezji, w których pracuje ok. 450 kapłanów. Misjonarze organizują pomoc i wsparcie dla tamtejszych ludzi. Troszczą się o porzucone dzieci bez względu na ich religię i pochodzenie. Kolędnicy misyjni chcą zwrócić uwagę na problem najbardziej bezbronnych dzieci świata zwanych „niewidzialnymi”. W sensie prawnym „niewidzialne” są dzieci, których fakt urodzenia nie został udokumentowany, co pozbawia je ochrony państwa i przez co stają się potencjalnymi ofiarami handlu. To dzieci pozbawione uwagi
i troski społeczeństwa – dyskryminowane lub odrzucane ze względu na ubóstwo, pochodzenie, niepełnosprawność lub chorobę. Warunki życia małych dzieci nie są najlepsze, dlatego konieczne jest wsparcie misji.

            Gimnazjaliści w akcję kolędowania misyjnego włączają się już od 2004 roku, zawsze pod opieką katechetki p. Ireny Maćkowiak. Lata mijają, a misja nadal trwa. Misje są sprawą wiary, radości i entuzjazmu, odnawiają Kościół, dlatego też nasi kolędnicy przebrani w barwne stroje nawiązujące do tematyki Bożego Narodzenia po wspólnej Eucharystii i otrzymanym błogosławieństwie wyruszyli w drogę.  Kroczyli od domu do domu, przedstawiając scenkę o sytuacji rówieśników z Tajlandii. Mieszkańcy chętnie włączali się w śpiew, radowali z odwiedzin i wspierali swoją ofiarą do puszki oraz słodkościami. Miłym akcentem jest wspólne spotkanie z Matkami Żywego Różańca, które zawsze  oczekują kolędników i składają ofiarę na rzecz misji. Wszystkie datki zostały przekazane na konto PDM.

            W tym roku, w podziękowaniu za przyjęcie, kolędnicy zostawiali rodzinom pamiątkę
w postaci gwiazdy wpisanej w kwiat – symbol nadziei i wdzięczności. To nawiązanie do Betlejemskiej Gwiazdy, która Mędrców ze Wschodu zaprowadziła do Zbawiciela. Kształt kwiatu nawiązuje do Tajlandii, kraju, który słynie z życzliwego uśmiechu i delikatności mieszkańców oraz do sposobu, w jaki powinna być przekazywana Ewangelia – z szacunkiem i uwagą. Delikatny kwiat symbolizuje również niewinność i bezbronność dziecka, które wymaga opieki i ochrony ze strony dorosłych.

            Wszystkim, którzy przyjęli w swoich domach naszych gimnazjalnych kolędników, składamy serdeczne podziękowania.

 

BIP

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła promująca zdrowie

Partner szkoły

Kontakt

 

 

 GIMNAZJUM

im. Janusza Korczaka

ul. Ostrowska 8b
62-420 Strzałkowo
Tel: (63) 275-05-00
NIP 6671573476
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.