REKRUTACJA

Rekrutacja w roku szkolnym 2018/2019

Utworzono: wtorek, 27, luty 2018
Katarzyna Łysiak
ava 

Karta zgłoszenia dziecka 
do oddziału przedszkolnego

Pobierz plik
 

DEKLARACJA 
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Pobierz plik
 

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

Pobierz plik

Rekrutacja w roku szkolnym 2017/2018

Utworzono: czwartek, 09, marzec 2017
Katarzyna Łysiak

 

ava 

Karta zgłoszenia dziecka 
do oddziału przedszkolnego

Pobierz plik
 

DEKLARACJA
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Pobierz plik
 

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

Pobierz plik

 

 

 

Rekrutacja w roku szkolnym 2016/2017

Utworzono: środa, 10, luty 2016
Katarzyna Łysiak
ava
Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych i klasy I
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie
w roku szkolnym 2014/2015
Pobierz plik
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Pobierz plik
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Pobierz plik
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ Pobierz plik
Wnioski o kontynuowanie nauki w klasie I i w klasie II Pobierz plik

Uchwała nr XV/111/2015
Rady Gminy Strzałkowo

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
do pierwszej klasy szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest
Gmina Strzałkowo, które będą brane pod uwagę na etapie postępowania rekrutacyjnego
dla kandydatów  zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, przyznania liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.


Zarządzenie 61/2016
Wójta Gminy Strzałkowo

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i szkół podstawowych.